Jiajia Liu

Sales Manager

Lufthansa Technik Shenzhen | Shenzhen, China