Gao Yuan (Melody). Lufthansa Technik Shenzhen

Yuan Gao

Senior Sales Manager

Lufthansa Technik Shenzhen | Shenzhen, China