Your personal contact

Xu Xia, Sales Manager

Xu Xia

Sales Manager

Lufthansa Technik Shenzhen

Shenzhen, China