Your personal contact

Zhihui Wu, Senior Sales Manager

Zhihui Wu

Senior Sales Manager

Lufthansa Technik Shenzhen

Shenzhen, China