Your personal contact

Jiajia Liu, Sales Manager

Jiajia Liu

Sales Manager

Lufthansa Technik Shenzhen

Shenzhen, China